Algemene voorwaarden osteopathie

De Algemene Voorwaarden Osteopathie zijn tot stand gekomen in overleg met
de Consumentenbond, de Patiënte federatie Nederland, het Nederlands Register voor Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en de osteopaat ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding. Deze overeenkomst is de bijzondere overeenkomst geregeld in het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO).

Deze Algemene Voorwaarden Osteopathie vormen de basis voor het tot stand komen van een overeenkomst tot het leveren van zorg en geven aan wat de patiënt en de osteopaat bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.

Bij deze wil ik u vragen deze algemene voorwaarden te lezen. Wanneer de behandeling is gestart betekend automatisch dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. De algemene voorwaarden zijn hier te lezen:

Algemene voorwaarden osteopathie